Képviselő-testületi ülés szeptember végén

Kedvezőbb feltételek a lakáshoz jutók helyi támogatása esetében, indul a Bursa Hungarica pályázat, ingatlan vásárlás és bérbeadás. Többek között ezekről döntöttek a szeptember végi képviselő-testületi ülésen.

A végleges összköltség módosulása okán a legutóbbi ülésen tárgyalt és elfogadott, az INTERREG ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG program keretében megnyílt felhívásra benyújtandó pályázat újra a képviselők előtt volt. Ennek oka, hogy az összköltség 883 ezer euróra emelkedik, mert a korábban elfogadott 750 ezer euró nem a teljes, hanem a támogatási összeg. így az e felett lévő önerő is emelkedik 44 ezer euróra. Az előterjesztést elfogadták a képviselők, akárcsak a következő napirendként tárgyalt, a Herpály-Team Kft.-vel meglévő közfeladat ellátási szerződés módosítását. E szerint a jövőben az önkormányzati intézmények ingatlanait érintő karbantartásra és fűtési-melegvíz szolgáltatásra az intézményvezetőknek lesz lehetőségük, mely – az elhangzottak szerint – mindkét félnek kedvezőbb.

A Képviselő-testület döntött a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló rendelet megváltoztatásáról. A leglényegesebb változások, hogy a támogatás jövedelemvizsgálat nélkül nyújtható a rendelet korábbi feltételei mellett.  Megemelkedett a támogatási összeg is: vásárlásnál a vételár 10%-a, legfeljebb 500.000 forint, lakásépítés esetén 500.000 forint. Muraközi István az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat a jövőben több olyan családbarát intézkedés bevezetését is tervezi, mely a népesség megtartását segítheti.

Az önkormányzat idei első félévi gazdálkodásáról is olvashattak tájékoztatót. Az előterjesztés szerint a költségvetési és finanszírozási bevételek 51 %-ban teljesültek, még a kiadási előirányzatok 43,5%-ban kerültek felhasználásra. Ebben az évben is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz az önkormányzat, és a tavalyihoz hasonló már emelt összeget, 5 M Ft-ot biztosít erre a célra. A pályázatok benyújtásának határideje 2017. november 7-e.

  1. január 1-től új ellátási területtel bővül a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által irányított Bihari Szociális Szolgáltató Központ. Csökmőn a szociális alapszolgáltatásokat, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja az ott élők számára.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésének eleget téve – az elfogadott előterjesztés szerint - támogatást nyújt az önkormányzat 150.000.-Ft értékben a szervezetnek. I. világháborús emlékhely kialakítására nyújt be pályázatot a város, mely a Csendes Temetőben kapna helyet. A tervek szerint egy olyan emlékhely létesülne, mely egyrészt megörökíti valamennyi berettyóújfalui áldozat nevét, és igény szerint a jövőben is bővíthető lesz.

Naperőmű létesítésével és egy ahhoz szükséges, a Völgyközben található ingatlan vételi szándékával kereste meg az önkormányzatot egy vállalkozás. Erről már a július végi ülésen tárgyaltak a jelenlévők, és akkor úgy zárták le a napirendet, hogy hasonlóan egy másik vállalkozással kötött szerződéhez, ebben az esetben is inkább a bérleti jogviszonyt próbálják meg elérni. A vállalkozó elfogadva ezeket a feltételeket, hajlandó hosszú távú bérleti szerződést kötni, melynek révén így még több bevételhez jut az önkormányzat a tulajdonjog megmaradása mellett. Az előterjesztést valamennyi képviselő támogatta. Ingatlan vásárlásról is született döntés. A Dózsa György utca elején az áruház és a divatház közötti járdaként használt, jelenleg magántulajdonban lévő terület eladási ajánlatát fogadta el a testület, 1,7 millió forintért.

Az ülés végén képviselői kérdés érkezett az idei évre tervezett járdaépítések helyzetére vonatkozóan. Szántai László szorgalmazta, hogy az időjárás miatt érdemes lenne a hiányzó szakaszokat minél hamarabb elkészíteni.

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap