Épületátadó a tanévnyitón

Felújított épületben kezdhették meg a tanévet a Bessenyei György Szakgimnáziumban szeptember 1-én.

 

Ennek megfelelően ünnepélyes keretek között a meghívott vendégek, tanárok és diákok jelenlétében az iskola kultúrtermében tartották meg az alkalmat.

Izgalmakat is rejt, de terhet is jelent az iskolakezdés – kezdte köszöntőjét Dr. Vitányi István, aki mint mondta, ugyanezek között a falak között kezdte meg középiskolás éveit, az akkor itt lévő Arany János Gimnáziumban. A kormánynak határozott szándéka – folytatta – hogy segítse az oktatásban résztvevőket. Kiterjesztve az ingyenes tankönyvben részesülők körét, már 1-9-ik tanfolyamon jutnak ily módon a könyvekhez, illetve a gyermekétkeztetésre is egyre többet fordítanak. Most is 50 településen folyik iskolákhoz kötődő felújítás, térségünkben Konyáron és Nagyrábén épült új tornaterem, Derecskén pedig hamarosan elkészül a tanuszoda. Az országgyűlési képviselő örömmel számolt be arról is, hogy a Berettyóújfalui Tankerület minden benyújtott pályázata támogatásban részesült, ezek közül kiemelve a 280 milliós összeget, melyből új zeneiskola és koncertterem épül Berettyóújfaluban.

Az elmúlt évtizedekben is folyamatosan változó oktatási rendszerről, intézményeinkről, alapítókról, kiemelkedő igazgató- és tanáregyéniségekről szólva Muraközi István köszöntőjében úgy fogalmazott: „az egykori eleven jelenből ma példaadó múlt lett, ahogy az az egészséges társadalmakban teljesen rendjén is van”. Azt, hogy Berettyóújfalu a térség oktatási központja, iskolaváros az elmúlt években joggal mondhattuk – tette hozzá a polgármester. 

A közelmúlt kapcsán elhangzott: megújult, átépült, felszerelt óvodák, általános iskolák és gimnázium. Később pedig újraindult a mezőgazdasági szakképzés, most pedig új köntösben várja a kezdődő tanévet a Bessenyei György Szakgimnázium, és valamit már látunk az Eötvösnél is. Utóbbi kettő pedig a megye valamennyi – Debrecenen kívüli – szakképző iskoláját magában foglaló Berettyóújfalui Szakképzési Centrum keretei között történik. De alapfokon sem álltunk meg – folytatta a polgármester. Az önkormányzati beruházások között már zajlik az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvodák felújítása, a napokban pedig a Radnóti utcán elkezdődik egy vadonatúj székhelyóvoda építése, de értesültünk a Diószegi Kis István Református Általános Iskola energetikai fejlesztéséről is. Mindez – struktúráktól, igazgatási viszonyoktól függetlenül – mindannyiunk közös öröme és büszkesége –zárta gondolatait Muraközi István.

A 2017-2018-as tanévet Marinecz Kornélia tagintézmény-vezető nyitotta meg köszöntve az újonnan érkező kilencedikeseket megfogalmazva a tanárok, diákok és szülök közös céljait: jó tanulmányi eredmények és sikerek elérése mellett az, hogy az iskola élményeket is adjon. Egy osztálykirándulás, nyári tábor vagy egy színházlátogatás fontos építőkockái egy valódi közösség kialakításának, formálásának –mondta az intézményvezető. Megnyitóját Szent-Györgyi Albert idézet ével zárta: „Az iskola dolga... hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Avatóbeszédében Soós László a Nemzetgazdasági Minisztérium Szak- és Felnőttképzési Főosztályának vezetője reményét fejezte ki, hogy az új épülettel sikerül hozzájárulni az oktatás színvonalának emeléséhez. Varga Mihály miniszter országos tanévnyitón elhangzott szavait idézve úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb a hazai szakképzés rendszerének továbbfejlesztése, hiszen a magyar gazdaság kiemelkedő ütemben bővül, ezért minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre.

Pelyhéné Bartha Irén a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója a Bihari Hírlapnak elmondta, hogy összesen 200 millió forintot is meghaladta a fejlesztésekre fordított összeg, és a jó gazdálkodás eredményeképpen saját forrásból is tudtak több intézményükben felújítási, karbantartási munkát végezni. A Bessenyei György Szakgimnázium külső és belső, valamint energetikai felújításának költségei elérték a 130 millió forintot.  A tanévkezdés mind a 13 tagintézményükben zökkenőmentesen zajlott – tette hozzá. A főigazgató a jövőt illető tervek között említette a Bihari Hírlapnak a nádudvari tagintézményt, ahol tanműhelyet építenének. Az infrastrukturális beruházások mellett az IKT eszközfejlesztést is kiemelte, mely a centrum valamennyi iskoláját érintené.  A tervek között szerepel még a centrum központi épületének felújítása is.

Képaláírás: A felújított főépület bejáratánál lévő nemzeti színű szalagot Muraközi István polgármester, Soós László osztályvezető, Vitányi István országgyűlési képviselő és Pelyhéné Bartha Irén főigazgató vágták át.

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap