Beszámolók a márciusi képviselő-testületi ülésen

Az elmúlt évről szóló beszámolók, köztük a tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrség 2018-as tevékenysége, új támogatás az időseknek. Többek között ezek voltak napirenden a márciusi képviselő-testületi ülésen. 

Emlékezéssel és egy perces néma felállással kezdődött a március 28-án megtartott képviselő-testületi ülés. A közelmúltban elhunyt egykori képviselő, Király Sándor, és a Berettyóújfaluban több mint 50 évig praktizáló, 81 éves korában elhunyt Dr. Schwanner István emléke előtt tisztelegtek.

A 32 településen 60 ezer ember biztonságáról gondoskodó Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elmúlt évben elvégzett munkájáról szóló beszámolót tárgyalták elsőként. A jelentésben olvasható, 332 tűzoltói esemény történt 2018-ban, 115 tűzeset és 117 műszaki mentés. Az elmúlt évekhez képest az események száma csökkent. Ezzel kapcsolatban Nagy Tamás tűzoltóparancsnok kiemelte a szabadtéri és a lakásokban keletkező tűzesetek csökkenő tendenciáját és az ezzel összefüggésben lévő prevenciós tevékenységet is. Elmondta, tűzeseti haláleset az elmúlt tíz évben nem történt a működési területükön. A parancsnok a kockázati tényezők között említette a magas életkort, az egyedül élést, a szilárd tüzelőanyag használatát, és a lakásban dohányzást. Az elmúlt évben országos kampány keretében számos tájékoztatató tevékenységet is végeztek a tűzoltók, legfőképpen az előző célcsoportokat érték el. Egy korszerű, a tűzoltási és műszaki mentéshez minden eszközzel ellátott hazai gyártású RÁBA 16 Heros típusú gépjárműfecskendővel is gazdagodott a technikai parkjuk – mondta Nagy Tamás. Az elmúlt évben nagy hangsúly volt a veszélyes anyagot szállító gépjárművek ellenőrzésén – fűzte hozzá a napirendhez Lövei Csaba, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Az ezredes elmondta, sikerült drasztikusan fellépni velük szemben és jogkövető magatartásra sarkallni őket. Hozzátette, jelenleg is hetente több alkalommal ellenőrzik az ilyen típusú gépjárműveket.

A beszámolót valamennyi képviselő elfogadta. A város közbiztonsági és közlekedési helyzetéről, az elmúlt évben elvégzett rendőrségi munkáról is terjedelmes beszámoló volt a képviselők előtt. A Berettyóújfalui Járás 25, a Derecskei Járás 13 településén illetékes rendőrséghez 60 kilométert meghaladó hosszúságban határszakasz is tartozik. A helyi kapitányságot öt éve vezető Dr. Tóth Ferenc alezredes az ülésen grafikonokkal szemléltetve több dologra is felhívta a figyelmet. Köztük elsőként arra, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évi 1069-ről a 2018. évben 11.5%-kal 946-ra csökkent, ami egy óriási eredmény. Ezzel együtt a nyomozás eredményességi mutatók is javultak: a 2017. évi 73,2%-ról 82,7%-ra emelkedett. Az országos átlag 68,8 %. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége is emelkedő tendenciát mutat, ami 2018-ban 75,6% volt az előző évi 66,3%-kal szemben. Ebben a kategóriában az országos átlag 50,4%. Közlekedés-biztonsági szempontból meghatározóak a hazai- és nemzetközi forgalmat lebonyolító tranzit főútvonalak. Az ártándi határátkelő járműforgalma emelkedett az elmúlt évben, immár meghaladja a 2,5 milliót ez a szám, ami jelentős terhet ró a rendőrkapitányság munkájára. A személysérüléses balesetek száma 7%-kal csökkent a 2017. évhez viszonyítva, amikor 156 következett be, tavaly pedig 145, azonban emelkedett a megsérült személyek száma. Közúti balesetben heten vesztették életüket.  A fő baleseti okok 2018-ban a sebességtúllépés, az elsőbbségi jog meg nem adása és a kanyarodás volt. A rendőrkapitány elmondta, továbbra is 24 órás ellenőrzés alatt tartják a 42-es és a 47-es számú főutat, tehát folyamatos rendőri jelenlétre és ellenőrzésre lehet számítani ezeken az útszakaszokon. Ezek azonban nem zaklató jellegűek, célhoz kötöttek és a fő baleseti okokra és helyszínekre összpontosulnak.

Képviselői kérdésre szó volt arról is, hogy a rendőrkapitányság kiemelten kezeli az illegális migrációt. Személyi állománya az elmúlt évben is szerepet vállalt az ország déli határszakaszán jelentkező migrációs helyzet rendőri kezelésében. Az elfogások nem napi jellegűek, de példaként említette a rendőrkapitány, hogy az elmúlt héten két esetben indítottak eljárást illegális határátlépés esetében. Gál László is több kérdést tett fel, köztük olyanokat is, melyek országos szinten érintették a rendőrséget, ezért erre az ülésen nem is érkezett válasz. A rendőrségen belüli korrupcióról is kérdezte a kapitányságvezetőt. Helyi szinten – együttműködve az erre szakosodott szolgálatokkal – komoly lépéseket tesznek ez ellen – mondta Tóth Ferenc, hozzátéve, nem tűr korrupciós tevékenységet, és volt is ilyen jellegű leszerelés. A napirend kapcsán szó volt még a városi térfigyelő kamera rendszerről is, melynek a kapitány véleménye szerint komoly visszatartó ereje van, ezen túlmenően pedig nagy szerepe a mindennapi felderítésben, nyomon követésben is. A beszámoló elfogadását egy tartózkodás mellett támogatta a testület.

Az 58 taggal rendelkező Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület 2018-as működése volt a következő napirend. Mazács Ferenc elnök úgy fogalmazott, 2019-re sikerült minden szempontból egy jól működő, felkészültségében és műszaki hátterében is megfelelő egyesületet kialakítani. Ezt jelzi, hogy komplex módon tudnak segítséget nyújtani, legyen az mentési, tűz-, vagy katasztrófavédelmi, műszaki, közlekedésbiztonsági feladat.  Az egyesület fő célja, hogy stabil alapokon működve, tovább erősítsék a lakosság közbiztonságérzetét. A jövőben a tagságot is bővíteni szeretnék megfelelően képzett polgárőrökkel.

A képviselők elfogadták a polgárőrség beszámolóját, akárcsak a Berettyó Kulturális Központ múlt évi munkájáról és idei munkatervéről szóló dokumentumot is. Kállai Irén igazgató szóbeli kiegészítésében kiemelte, a központ 2016 óta valamennyi szakmai mutatóban folyamatos emelkedést mutat. Elmondta, az önkormányzati támogatáson túl számos hazai és Európai Uniós forrást vonnak be a működésbe.      

Bevezetésre kerül a „magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás”, mint kérelemre nyújtott természetbeni szociális támogatási forma. Az ülésen elhangzott, a jogosultak köre megegyezik a hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult, kertes házban élőkkel. A munkát térítésmentesen a Herpály-Team Kft. látja majd el. Az önkormányzat erre a célra 3 millió forintot különített el. Hagymási Gyula - akinek a javaslatára készült el a rendeletmódosítás - azt mondta, egy gondoskodó önkormányzat képét erősítik, hogy az idősebb lakók számára egy új szolgáltatást biztosítanak. Ez az első lépés, melynek az üzenet érteke nagyon fontos – tette hozzá.

Elfogadták a nevelési, oktatási, szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló rendeletet is. Ez alapján ebben az évben sem emelkednek a díjak.

A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló rendelet most elfogadott módosításával lehetővé válik az önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodó szülők számára, hogy életkorra tekintet nélkül vegyék igénybe ezt a támogatási formát.

A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról szóló rendelet kapcsán került szóba a RO-HU pályázati rendszer egyik nyertes projektje, mely a piac területén valósulna meg 930 ezer Euró összköltséggel, 5 %-os önrész mellett. Itt kialakítanának egy képzési helyet a hozzá kapcsolódó vizesblokkal, valamint a piac működéséhez szükséges irodák elhelyezésével, és megtörténne a kültéri elárusító helyek felújítása is. A polgármester elmondta, a pályázatba Margitta testvérvárosunk vonta be Berettyóújfalut egy meghatározott tematikájú és stratégiájú kiírásba.   Muraközi István hozzátette, még nincs aláírt támogatási szerződés, a tervek is csak ezután készülhetnek el, és ebbe az előkészítő munkába minél több javaslatot szeretnének beépíteni. Hangsúlyozta, nem vásárcsarnok építése a projekt célkitűzése, de - mint elhangzott - próbálják az épületet úgy megtervezni, hogy a későbbiekben bármilyen más célra is lehessen hasznosítani.

Az ülés végén felmerült – lakossági megkeresést megfogalmazva – a Kádár utcán zajló tehergépjármű forgalom időszakos korlátozása, 22.00 és 6.00 óra között, csökkentve ezzel a zajhatást és az út terhelését is. A polgármester azt mondta, mivel önkormányzati kezelésben van az adott útszakasz megvizsgálják ennek lehetőségét.

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap