Előtérben a tehetség

Nem előzmény nélküli a tehetséggondozás témaköre a berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában. A 2017-2018-as tanévben már folyt egy komplex tehetséggondozó szakkör és most az új tanítási évben újra visszatért a téma egy teljes hétre.

„ A tudás fájának ezer virága” című pályázati programhét szeptember 24-én, az iskola aulájában ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. Kapcsolódva az intézmény névadójához, az iskola énekkara, József Attila: Kertész leszek című megzenésített művét adta elő, majd híres emberek tehetségről szóló gondolatait idézték fel a diákok. A projekt koordinátorai, Kocsisné Jován Ildikó és Magyar Emese, elmondták, a rendezvényhét minden napja egy-egy téma köré szerveződött, melynek alapja a tehetséggondozás. A koordinátorok szerint az intézményben folyó tanítói munka is jól tükrözi a hét alapgondolatát, hiszen ők is jó kertész módjára nevelik a gyerekeket és gondozzák tehetségüket. A tanítók kiemelték, a rendezvény elsősorban a családoknak szól, ők tudják segíteni a tanárok munkáját és elengedhetetlen feltételei a sikeres tehetséggondozásnak. A hét témái között szülői klubfoglalkozások, kísérleti nap, humán tehetség nap, természettudományos nap és sportnap is szerepelt. A pályázat fontos pillére a flashmob volt, melyet a tanítók a gyerekekkel közösen adtak elő Berettyóújfalu főterén, szülők bevonásával. Kurtán Mónika az intézmény igazgatója ismertette, a pályázat fontos részét képezi az iskolai életnek, praktikákat, módszereket tanít a szülőknek arról, milyen közeget biztosítsanak a tehetséges gyermekeknek. „Az iskola mindig is nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, pedagógiai programjában elkötelezett volt az esélyegyenlőség megteremtésére, ennek pedig része a hátránykompenzáció valamint a tehetséges diákok segítése.” – fogalmazott az intézményvezető. Az esemény családoknak szóló, helyi, szemléletformáló program, melyre a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány pályázott. A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, 800 ezer forintból valósult meg.

 

KHSz.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap