Elfogadták a város költségvetését

Berettyóújfalu költségvetési rendeletének tárgyalásával kezdődött a február 22-i képviselő-testületi ülés a városházán. Döntés született még pályázatokról, támogatásról és az új zöld pihenőpont helyszínéről.

 

Az elmúlt évek legmagasabb összegű költségvetését – mely majdcsak 5 milliárd forint – már február 14-én valamennyi szakbizottság véleményezte, megtehette módosító javaslatait, így azt egyöntetűen támogatták és elfogadásra javasolták. Dézsi Ferencné pénzügyi irodavezető hozzászólásában azt mondta, a beruházások jelentik az idei költségvetés legnagyobb részét. Ez több mint 3 milliárd forintot jelent. A tervezett bevételek között jelentős mértékű a központi feladatfinanszírozás és a 600 millió forintos iparűzési adóbevétel. Ezek a működéshez kerülnek felhasználásra – mondta az irodavezető. Hozzátette, valamennyi intézménnyel többszörös tárgyalások során egyeztettek és vették figyelembe elképzeléseiket a lehetőségekhez mérten és jogszabályi előírásoknak megfelelve. A fejlesztések mellett így, további 2 milliárd forint a stabil, fenntartható működés és településüzemeltetés feladataira fordítható. A kiadások között a családbarát intézkedések, támogatások is szerepelnek. Az egyik legfontosabb, a szociális ellátásokra fordítható keret 15 millió forinttal bővült – fogalmazott Bónácz János. A lakáshoz jutók támogatása mellett az idén bevezetésre kerülő új támogatási formákat emelte ki az alpolgármester. A helyi adóbevételek növekedése nagyobb mozgásteret ad a költségvetés tervezésekor – mondta Hagymási Gyula. A képviselő úgy fogalmazott, fegyelmezett gazdálkodással egy fejlődő pályán lévő város képét rajzolja ki a költségvetés, mely a megnövelt családtámogatásokkal fontos üzenetet is hordoz a fiatalok számára. Az útalapos utak karbantartására – képviselői javaslatokra – 11 millió forinttal többet fordíthat idén az önkormányzat, mely sajnos közel sem jelent teljes megoldást. A képviselő az ülésen hangsúlyozta, a jelenlegi pályázati források között sem található kiírás belterületi utak fejlesztésére és ilyen lehetőség híján önerőből kell előteremteni az összeget. Szántai László az utak karbantartására fordítható költségkeret emelkedésével kapcsolatban azt mondta, a jövőben is nagy figyelmet kell fordítani nem csak az útalapos, hanem aszfaltozott útjainkra is. A költségvetési rendeletet végül valamennyi képviselő elfogadta. A Berettyó Kulturális Központ elmúlt évről szóló – mintegy 120 oldalas – beszámolója és a 2018-ra vonatkozó munkaterve is napirenden volt, melyet ugyancsak jóváhagytak a képviselők.

Döntöttek a jelenlévők a Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatói állására vonatkozó pályázat kiírásáról, melyet a város helyi médiájában közzé is tesznek. A jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatása 2018. május 31-én jár le.

Az ülésen elfogadott határozat szerint a képviselő-testület 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a berettyóújfalui mentőállomás részére egy újraélesztéshez használt mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez.

Újabb zöld pihenőponttal gazdagodik a város. A jelenlévők elfogadták az új helyszínt, mely Nagy István képviselő javaslatára a BUSE pálya lesz.

Döntés született arról is, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, a zsidó kulturális örökség védelmét szolgáló programfelhívására pályázatot nyújt be a város a tulajdonában lévő Vágóhíd utcai temető és az ott található sírhelyek felújítására. A Szabolcska utcai temető esetében az önkormányzat a tulajdonos MAZSIHISZ hozzájárulását kezdeményezte, ugyanis a felhívás lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos hozzájárulásával más is pályázhasson. Temetőnként maximum 20 millió Ft igényelhető, mely 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás. Az ülésen elhangzott a napirend kapcsán, hogy a támogatás jóvoltából így lehetőség nyílna arra, hogy ne önerőből kelljen felújítani a város tulajdonában lévő temetőt. Elhangzott még az is, hogy egy országos programhoz csatlakozna a város, mely részben adományokból, részben állami finanszírozásból valósítaná meg a felújításokat. A napirend szavazásakor tartózkodó Hagymási Gyula azzal indokolta szavazatát, hogy nyugodt szívvel akkor tudná támogatni a pályázat benyújtását, ha egyéb temetőinkkel is tudnánk ilyen módon foglalkozni.

A testületi ülésen sor került az április 8-i országgyűlési választás szavazatszámláló bizottsági tagjainak, illetve a Hajdú-Bihar megyei 4. sz. egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására is. Az ülés végén képviselői jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a piac területére nem áruszállítás céljából sokan behajtanak autóval és ott parkolnak. Nagy Sándor képviselő javaslatot tett arra, hogy az útfelújításokra szánt összegből a város központjában található Bessenyei, Eötvös és a Nagy Sándor utcákat újítsák fel. Szántai László a Csonka toronyra kérte nemzeti lobogónk elhelyezését.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap