Koszorúzás és kitüntetések átadása május 23-án

Az immár 15 éves hagyományt követve Báthory Gábor szobránál kezdődött a május 23-i város napi ünnepség. Az erdélyi fejedelem emlékművénél Berettyóújfalu 415 évvel ezelőtti betelepítésére emlékeztek, majd koszorúkat helyeztek el.

A város napi rendezvények ünnepi képviselő-testületi üléssel folytatódtak a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében az alkalmon megjelent vendégeket és a kitüntetetteket Muraközi István köszöntötte. Beszéde elején a város napjához kötődő változatos rendezvénysorozatról szólt. Hangsúlyozta, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „Hajdú Hagyományok Nyomában” című pályázatának köszönhető, a város május 20-án egy emlékezetes, színpompás szabadtéri programmal ünnepelhetett.

Olyan település vagyunk, ami büszke a múltjára, cselekvő a jelenében és bizakodik a jövőjében” – folytatta köszöntőjét a polgármester, aki hozzátette, településünk egyes programok révén fejet hajtott a múlt eseményei előtt. A jelen kiemelkedő személyeinek eddigi tevékenységét városi kitüntetésekkel köszönte meg. A jövő nemzedékét, a legifjabb lakosokat pedig egy ötéves hagyománnyal, életfaültetéssel köszöntötte gyermeknap alkalmából Berettyóújfalu. Köszöntője végén Muraközi István felhívta a figyelmet, a közeljövőbeli rendezvények – Nyári Művészeti Fesztivál, Tájak-Házak-Ízek Fesztivál, az államalapításhoz kötődő ünnepség – sem maradnak el.

Az ünnepi alkalom résztvevőit Sas Marcel is köszöntötte. Testvérvárosunk, Margitta polgármestere a két település közötti politikai, etnikai hovatartozástól független kapcsolatok ápolásáról szólt. Kiemelte, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is törekednek az etnikai és nemzetiségi kérdésektől függetlenül megvalósítani a határon átívelő pályázatokat.

Gondolatát Pajna Zoltán azzal kezdte, a Margittát és Berettyóújfalut összekötő kapcsolat egy méltó közös jövő megvalósítását tükrözi, majd a múltra is visszatekintett. Felidézte Hajdú és Bihar vármegye 1950-es egyesülését. A bihari kis hajdúvárosok nem tudták megőrizni kiváltságaikat, de a közös eredettudatuk mára közös identitástudattá fejlődött, amit jelenkori feladat erősíteni és az itt élők javára fordítani, ugyanis az önazonos, öntudatos közösség összetartó és cselekvő. „A hazaszeretet a lakóhely, a szülőföld szeretetében gyökeredzik. Ezért is fontos, hogy mindannyian szeressük, szerethetővé tegyük otthonunkat” – folytatta ünnepi beszédét a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki hangsúlyozta, a vármegyei önkormányzat ma is figyelembe veszi az itt élők akaratát, érdekét. A fejlesztések célja a jövőben is az otthonuk még élhetőbbé, biztonságosabbá tétele, és az összetartozás építése. Utóbbira hivatott a „Hajdú Hagyományok Nyomában” címet viselő projekt. A közgyűlés elnöke beszédét azzal a gondolattal zárta, Berettyóújfalu kitüntetettjei példaképpé válnak, ami felelősséggel is jár, hiszen a jövő nemzedéke számára is értéket kell közvetíteniük.

A köszöntőket és az ünnepi beszédeket követően azokról a jeles polgárokról emlékeztek meg, akik az elmúlt évben távoztak el örökre Berettyóújfalu közösségéből.

Az ünnepségen a városi kitüntetéseket, elismeréseket is átadták. Berettyóújfalu Város Önkormányzata idén összesen 15 díjat, elismerő oklevelet ítélt oda.

A város napi ünnepélyt a Báthory Gábor-díj kitüntetéssel elismert Dr. Muraközi Zoltán beszéde zárta. A Gróf Tisza István Kórház főigazgatója a kitüntetettek nevében mondott köszönetet.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap