Alakuló ülés, az alpolgármester, valamint a bizottságok megválasztása

Október 31-én tartotta alakuló ülését Berettyóújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok között szavaztak az alpolgármester személyéről és a bizottságok tagjairól is.

A városháza nagyterme a külső megújulás mellett az ülések lebonyolításában is fejlődött. Ezentúl szavazórendszer, egyéni mikrofonok és nagyméretű monitorok segítik a napirendi pontok tárgyalását. A tanácskozásokat pedig a város honlapján elhelyezett linkre kattintva élőben is nyomon lehet követni. Az alakuló ülésen Turzó Boglárka és a Bajnóca Népdalkör nemzeti Himnuszunk után egy csokorra való népdalt adott elő. Ezt a képviselők, majd a polgármester eskütétele követte. Köszönet illeti a választás lebonyolításában résztvevők munkáját, illetve a szavazópolgárok részvételét - mondta Muraközi István a napirendi pontok tárgyalása előtt. Arról is szólt, a számos októberi ünnepünk mellett a 13-i önkormányzati választás a demokrácia ünnepe volt. Az ekkor megszerzett mandátumokkal a szavazók bizalmából végezhetjük munkánkat – tette hozzá a polgármester. Úgy folytatta, lezárult egy öt éves ciklus, és egy új időszak kezdetén vagyunk. A képviselői munkában a legfontosabb Berettyóújfalu fejlődésének előmozdítása. Az 2014-2019-es ciklussal kapcsolatban a városvezető elmondta, jó helyzetben van az önkormányzat, a korábbi fejlesztésekből több milliárd forintnyi áll még előttünk, amely meghatározó lesz a következő években, évtizedekben. A legfontosabb – fogalmazott a jövőre vonatkozó feladatokkal kapcsolatban Muraközi István –,  hogy olyan város legyen Berettyóújfalu, amely az itt élők valódi otthona, ahol jó élni, dolgozni, családot alapítani, gyermeket nevelni, vagy megöregedni.

Az első előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának rendelet tervezete volt. Ezt tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők. Titkos szavazáson döntöttek az alpolgármester személyéről is. Muraközi István Bónácz Jánost jelölte a tisztség betöltésére. A képviselők a titkos szavazáson 9 igennel választották meg Bónácz Jánost Berettyóújfalu alpolgármesterévé. Az ülésen elhangzott, hogy a képviselő-testület szakbizottságainak számát, tagjait és elnökeit előzetes egyeztetést követően alakították ki. Muraközi István az ülésen elmondta, ebben a ciklusban is három bizottság fogja segíteni a képviselő-testület munkáját. Az előterjesztés szerint az Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnökének: Nagy Istvánnét tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Szántai Lászlót, Vitányi Ferenc Józsefet, nem képviselő tagjának: Bottó Gabriella Juditot és Papp Mátét választja meg. A Humánpolitikai Bizottság elnökének: Nagy László Csabát, tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Kiss Tamást és Gyula Ferenc Andrásnét, nem képviselő tagjának: Pásztor Károlyt és Szepesi Katalint választja meg. A Pénzügyi Bizottság elnökének: Dr. Zákány Zsoltot, tagjainak, a képviselő-testületi tagok közül: Nagy István Örsöt és Csarkó Imrét, nem képviselő tagjának: Gógán Péternét és Lencsésné Gál Máriát választja meg.

A képviselők szavazatukkal jóváhagyták az előterjesztés szerinti bizottsági struktúrát, a tagok pedig átvehették esküokmányukat. Bónácz János az ülés végén tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a választást követően október 24-én a FIDESZ-KDNP hét képviselője képviselői csoportot hozott létre, a frakció vezetésére pedig őt kérték fel. Novemberben kétszer üléseznek a képviselők. 21-én délután fél öttől közmeghallgatást tartanak a Járási Hivatal Fráter László-termében, soros ülésüket pedig a hónap utolsó csütörtökén tartják.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap