Városnapi kitüntetettek

Ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a város által adományozható kitüntetéseket.

Szász István - Báthory Gábor-díj

Több nemzedék óta itt élő paraszti család gyermekeként született. Csaknem 50 évesen fogott bele abba a tevékenységbe, melynek révén időben visszaviszi a mai nemzedéket abba a korba, amikor a játék, munka, szórakozás még a szabadban történt, nem egy képernyő előtt.  A család tanyája 8 hektáron terül el az Óberettyó ölelésében, amelynek változatos állat- és növényvilágát lombos ligetek tarkítják. Egy-egy odalátogató család, baráti társaság, munkahelyi közösség minden tagja megtalálja a kedvére való elfoglaltságot náluk. A tanyát ölelő terület bejárható hintóval vagy akár lóháton is. A gyerekek megismerkedhetnek a magyarság barátságos őshonos állataival, kipróbálhatják magukat a lovaglásban. Vállalkozásukat folyamatosan bővítik, programjaik egyszerre szolgálják a helyi identitás erősítését, és a természetközeli kikapcsolódást. Az épületek újak, de az egykori biharországi tanyák mintájára készültek, tisztelegve az ősök előtt. Szász István a család tevékenységéért 2017-ben az Év Hagyományőrző Tanyája díjat vehette át a Földművelési Minisztériumban.

 

Dr. Vitályos Lenke - Fráter László-díj

Marosvásárhelyen született, és ott is végezte iskoláit. Egyetemi évei alatt, 1969-ben férjhez ment, negyedéves volt, amikor első fiuk 1970-ben megszületett, második gyermekük pedig majd 1978-ban. Az orvosi diploma megszerzése után 1971 és 1973 között a közeli Cintoson, majd 1976-ig Kutyfalván dolgozott körzeti orvosként. A következő három évben a Marosludasi Üzemorvosi Rendelőintézet munkatársa. Családjával 1979 nyarán költöztek Berettyóújfaluba, azóta a Területi, mai Gróf Tisza István Kórházban dolgozik. 1979-től segédorvos, 1983-tól alorvos. 1988-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tett radiológiai szakvizsgát. 1990-91-ben a Röntgen Osztály megbízott vezetője, 1992-től adjunktusa, 1994-től pedig főorvosa volt. 2007-ben ismét megbízták a Radiológiai Osztály vezetésével, amit nyugdíjba vonulásáig, 2008. április 30-ig el is látott. Munkahelyét az azóta eltelt bő egy évtizedben sem hagyta el, ugyanolyan lendülettel dolgozik és foglalkozik betegeivel, mint korábban. A díjazott egyúttal átvehette a 40 éves, folyamatos munkavégzést elismerő emléklapot is.

 

 

 

Gál László - Csorba György-díj

Gál László Berettyóújfaluban született, általános és középiskoláit is itt végezte. 1988-ban érettségizett és szerzett szakmát az akkori nevén Zalka Máté Szakközépiskolában. A családi nyomdokokon haladva, 1998-ban már vállalkozóként kezdett dolgozni. A kor adottságaihoz és igényeihez igazodva – a gázvezeték-hálózat kiépítésének kezdetekor – nyitotta meg gázkészülék-üzletét, mely azóta is működik. 2004-ben – ugyancsak az új lehetőségeket követve – építőipari tevékenységgel bővítette vállalkozását, mely mára generál-kivitelezésre is alkalmas. Ezzel komoly foglalkoztatóvá is vált, sok embernek biztosít munkalehetőséget folyamatosan. Tevékenységét maximális odaadással végzi, türelmes és megértő munkáltató. Munkája mellett, amikor teheti sportol. Baráti körével focizni jár, szeret futni és kerékpározni. A helyi sportélet, támogatóként is maga mellett tudhatja. Számos helyi egyesületet szponzorál, mások mellett a BMSE kézilabdacsapatait, a Mezei-Vill FC-t és a BUSE-t is. Emellett pedig sport- és jótékonysági rendezvények rendszeres mecénása, több városi intézmény – főként az óvodák és iskolák – és civil szervezet támogatója.

 

Nagy Sándor posztumusz Fehér Istvánné-díj

Nagy Sándor 1985-ben kezdte pályáját az akkor még 126. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Végzettségét tekintve a győri Közlekedési és Távközlési Főiskola autógépész szakán szerzett üzemmérnöki diplomát. Így az autószerelő szakma szaktárgyait kezdte oktatni nagy lelkesedéssel és jelentős eredményességgel. Közben folyamatosan képezte magát: 2008-ban megszerezte a közoktatás-vezetői diplomát is. Ezt követően szakmai igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, majd szakmai munkaközösség-vezetői feladatokat látott el. Az ő javaslatára vette fel az iskola Eötvös József nevét. Hagyományokat kezdeményezett és gondozott, mindig szót emelt a szakképzésért, az ott folyó pedagógiai munka jobbá tételéért. 2002 óta vett részt aktívan az önkormányzat munkájában. Ekkor választották meg a 3. számú egyéni választókerület képviselőjévé. 2006-ig az Ügyrendi Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság tagja volt. 2006 és 2010 között az Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagja. 2014-ben, pártlistáról nyert újra képviselői mandátumot, ekkortól látta el a Pénzügyi Bizottság elnöki feladatait is. Mind hivatását, mind közéleti tevékenységét a felkészültség, az alaposság, a konstruktív és korrekt közösségi munkavégzés, az emberséges hozzáállás jellemezte. Példája előttünk marad. A díjat felesége, Nagyné Gulya Margit vette át.

 

Bodnár Andrásné - Fehér Istvánné-díj

Gyermekkorát Bojton töltötte, már ekkor elhatározta, hogy pedagógus szeretne lenni. A Debreceni Tanítóképző Főiskolán, 1980-ban szerzett oklevelet. 1984-tól 2018-ig volt a berettyószentmártoni Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkatársa. Töretlen lendülettel és kitartással végezte munkáját, mely alatt folyamatosan képezte magát. Pedagógiai és közösségi munkája nem szorult az iskola falai közé, több civil szervezetnek is aktív tagja, irányítója. Alapítótagja és elnöke az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesületnek, mely komplex humánszolgáltatást végez a településrészen, sőt azon túl is. A program- és rendezvényszervezés, pályázatírás, oktatás, képzés, felnőttképzés, szociális ellátás mind a tevékenységük része. Mindezt szoros együttműködésben végzik az óvodával, az általános iskolával, a református egyházközséggel és más civil szervezetekkel. Berettyóújfalu Város Önkormányzatával 2016-ban megkötött közművelődési megállapodás révén pedig a város közfeladat-ellátó rendszerébe is bekapcsolódtak. Fenntartják és működtetik a Csiga-Házat, mely intézmény nappali ellátó rendszerként működik, hátránnyal élők számára. Mindemellett jelenleg egyedüliként valósítanak meg Berettyóújfaluban a Tanoda-programot.

 

Nagy Mihály - Fehér Istvánné-díj

Nagy Mihály 1977-ben érettségi és mezőgazdasági szakma megszerzése után a nádudvari termelőszövetkezetben helyezkedett el. 1979-ben technikusi vizsgát tett. Berettyóújfaluban 1981-ben telepedett le, ahol az egyik MGTSZ-ben folytatta munkáját. 1985 szeptemberében vállalta el az akkori nevén Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskolában a szakoktatói feladatokat. Mellette, az iskola tangazdaságának vezetői teendőit is ellátta. Feladatai között volt a tanulók szakmai felkészítésén, nevelésén kívül a tangazdaságban dolgozó felnőttek munkájának szervezése. 1988-ban 3 éves pedagógiai tanfolyamot végzett el, majd 1996-ban diplomázott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképzőjében. Később több továbbképzésen, tanfolyamon gyarapította tudását. Napi nevelő-oktató munkája mellett osztályfőnöki feladatokat is ellát, és versenyekre készíti fel tehetségesebb tanulóit. Az Útravaló tanulmányi ösztöndíj programban több éven keresztül, segítette a hátrányos helyzetű tanulókat, családjukat, ösztönözve a jobb tanulmányi eredmény elérését. Szakmai segítséget, tanácsot nyújtott a város kertészetében a növények termesztéséhez, gondozásához, ápolásához. Lehetőségeihez mérten veteményes kertet gondoznak a tanulókkal az iskola kertjében, amelynek terméseit a főző szakmai csoportok használják fel. Az intézményben 34 éve kitartóan, odaadással dolgozik, hivatásának tekintve munkáját.

 

 

Szilágyi Péterné - Fehér Istvánné-díj

Szilágyi Péterné Palcsik Irma zeneiskolai tanár 40 év munkaviszony után fejezte be zenepedagógusi pályáját. 1978-tól tanítja a „zenét” Berettyóújfaluban. Az 1978-as tanévben még a Toldi Miklós Általános Iskola, majd 1979-től egészen nyugdíjba vonulásáig, a Városi Zeneiskola pedagógusa. Jól tudjuk, ahhoz, hogy erős várat tudjunk építeni, erős alapokra van szükség. Ezt az alapot rakta ő le a szolfézs órákon. S erre a tudásra építve lettek kiváló hangszereseink, akik ma szerte az országban, illetve a nemzetközi porondokon is komolyan helytállnak. És ugyancsak neki köszönhető többek között, hogy a haza együttes több tagja és mai vezetője is e hivatást választotta.  A szolfézs mellett a tanulók énektudását is folyamatosan csiszolta. Nem csak tanította, de nevelte is a hozzá kerülő gyerekeket. Egyike volt a zeneiskola első zongoratanárainak. Résztvevője volt az évente megrendezett Tanári Hangversenynek, szervezője a Karácsonyi hangversenynek, az Év hangszerese versenynek, és a Zeneiskolai népdalversenynek, mindezekkel pedig komoly hagyományt teremtetett és hozzájárult a zeneiskolások erős identitásához, az iskolához és egymáshoz való kötődéséhez.

 

Bihari Női Futball Klub - Kabos Endre-díj

A sokéves múltra visszatekintő Bihari Női Futball Klub 2018 szeptemberében húsz fiatal lánnyal kezdte meg újra a szezont. A csapat kerete olyannyira elkötelezett futballistákból áll, hogy féléves fennállásuk óta minden meccsükről nyertesként térhettek haza. A fociklub története egészen 1975-ig nyúlik vissza, ezen idő alatt számos kupagyőzelemmel gazdagodott, valamint országos bajnoki címek és nemzetközi tornagyőzelmek büszke tulajdonosa az egyesület. Az aktív futballévek után Kecskésné Füredi Andrea, a fociklub egykori oszlopos tagja, férjével a korábbi sikerekre alapozva, újra csapatépítő munkába kezdett. Toborzókat indítottak azzal a céllal, hogy újra egy sikeres csapatot indítsanak a bajnokságban. A Bihari Női Futball Klub egyesületi formában kezdte meg működését. Az utánpótláskorú, 13-15 éves ifjú hölgyek elkötelezett futballisták, rögtön az első keresztpályás meccsükön gólt szereztek, azóta veretlenek a leány keresztpályás megyei labdarúgó-bajnokságban, U15-ös korosztályban, és a tabellán jelenleg első helyen állnak. Az egyesület hosszú távú célkitűzése, hogy felkutassa a fiatal korosztály legjobb női focisait a környező településekről, és helyben tartsa az utánpótlást.

 

Kártikné Prágay Zsuzsanna - Kabos Endre-díj

Kártikné Prágay Zsuzsanna 2008. szeptember 1.-től tanít a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában felső tagozaton testnevelést. Kiváló szervezőképességének, közvetlenségének és őszinte viselkedésének tudható be, hogy diákjai példaképként tekintenek rá, bizalommal fordulnak felé problémáikkal és jól érzik magukat az óráin, ahol a komoly munka mellett a játékra is mindig jut idő. Uszodába jár a gyerekekkel, télen pedig korcsolyázni viszi el a tanítványait és táborokat szervez. Délutánonként atlétikai edzéseken foglalkozik a sport iránt fogékony gyerekekkel és készíti fel őket a városi, körzeti, megyei és országos versenyekre.  Számos iskolai program műsorához készít diákjainak és kollégáinak színvonalas koreográfiát. Atlétika sportágban szerzett edzői végzettségét, versenyzői múltját leginkább a tehetséggondozásban kamatoztatja. Tanítványai rendszeresen szerepelnek eredményesen a körzeti, városi atlétika versenyeken, városunk hírnevét öregbítve. A Berettyóújfalui Diáksport Bizottság atlétika szakág vezetőjeként szervezi a városi – körzeti diákolimpiai versenyeket. Aktívan veszi ki részét azon pályázatok megírásában és megvalósításában, amelyek támogatják az iskolai tehetséggondozás kiteljesedését. Pályázati tevékenysége folyamán kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozás mellett az arra szoruló tanulók felzárkóztatásra

 

Bocsa Vivien - Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója

Bocsa Vivien Melinda a Diószegi Kis István Református Általános Iskola 5. a osztályos tanulója.  2017 februárjában kezdett el birkózni. Összesítésben 2019. április 5-ig 12 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet nyert, ezek közül a legrangosabbakat korcsoportos országos bajnokságban és diákolimpiákon. 2018-ban duplázni is tudott és megnyerte mindkét országos bajnokságot. Az elmúlt évben elindult a Fiúk II. Diák Országos Bajnokságán szabadfogásban, ahol nagy bravúrral bronzérmet nyert. Egy 9 ország versenyzőit felsorakoztató nemzetközi versenyen, a VII. Cetspan Összetartozás Kupán ezüstérmes lett. Az elmúlt két évben hasonló kimagasló eredményeket szerzett területi versenyeken is, összesen 7 aranyérmet szerezve. Az országos és a nemzetközi versenyeken elért eredményeinek köszönhetően már kétszer hívták a Magyar Utánpótlás Birkózó Válogatott edzőtáboraiba, 2018 nyarán és őszén. Sportteljesítménye mellett tanulmányi eredménye is kimagasló.

 

 

Karácsony László - elismerő emléklap

Karácsony László 1980augusztus elsején kezdte meg a munkát az Arany János Gimnáziumban, matematika-fizika szakos tanárként. Időközben elvégezte a számítástechnika szakot az egyetemen. Évtizedekig volt osztályfőnök, s több évig az iskola levelező tagozatának vezetőjeként is dolgozott. Lelkiismeretes és nyugodt munkavégzése példa lehet minden pedagógus számára.

 

Tóthné Nagy Julianna - elismerő emléklap

A Szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett tanári képesítést földrajz-orosz szakon, 1979-ben. 1980–83. között általános iskolai tanárként dolgozott Bagamérban és Nagyrábén, majd 1983. augusztus 1-jén kapott állást a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban. Tudásban, munkában, emberségben mindig példát mutatott nemcsak tanártársainak, hanem tanítványainak is. 1988-ban kiemelkedő pedagógiai munkájáért Miniszteri Kitüntetésben részesült.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap