Több mint 20 napirend a képviselő-testületi ülésen

A polgármesteri hivatal és a városgazda elmúlt évről szóló beszámolója, önálló képviselői beadványok, új szolgáltatással bővülnek a Herpály-Team Kft. tevékenységei, a „Berettyóújfalu, az én városom” című pályázat kiírása. Napirendek az év első hónapjának utolsó napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

A berettyóújfalui családok, gyermekek egészségük megőrzése, gyógyítása érdekében sok évtizeden keresztül végzett munkának az elismerését és köszönetét fejezte ki Muraközi István az ülés elején Dr. Mitrán Ildikó Mónika házi gyermekorvos és Varga Zsigmondné Szabó Katalin nyugdíjba vonult szakasszisztens részére.

Gál László képviselő egyik önálló indítványának napirendről levételét kezdeményezte a polgármester ügyrendi javaslatként. Megítélése szerint az előterjesztésben leírtak okafogyottá váltak, ugyanis mindkét önkormányzati tulajdonú cég (Herpály-Team Kft. és a BERÉPO Nonprofit Kft.) nyilatkozott arról, hogy nem kíván élni a munka törvénykönyv legutóbbi módosításával, mely lehetőséget ad az évi 400 órás túlmunkára. A képviselői indítvány pedig pont erre utasította volna a cég vezetőit. A képviselők többsége támogatta a napirendről levételt.

A Herpály-Team Kft. – képviselői indítványra – elkészítette a berettyóújfaluiak számára nyújtott új kiskerti, udvari karbantartásokra, gondozásra vonatkozó tevékenységének árkalkulációját, tájékoztatóját. Hagymási Gyula azt mondta, ez egy két lépcsős folyamat első lépése, a díjkalkuláció elkészítése és a piaci alapon nyújtott szolgáltatás beindítása. Emellett - elképzelései szerint - indulna egy szociális alapon, egészségi állapot okán, rászorultak számára nyújtott segítség is, melynek forrását a költségvetés tárgyalásakor építenének be a rendeletbe, felmérve az igényeket. Bondár Sándor ügyvezető kiegészítéséből kiderült, a megrendeléseket rögzítő internetes felület és a papír alapú regisztráció már működik, és március 1-től indulhat a szolgáltatás.

Hosszasan tárgyaltak a városgazda 2018. évi beszámolójáról szóló napirend kapcsán a jelenlévők. Az az ülésen is elhangzott és a beszámolóban is olvasható, hogy Mazács Ferenc munkája sokrétű, a városgazdai teendők mellet a helyi polgárőrség elnöke is, így sok teendője akad a városban. A dokumentumból kiderült, hogy az elmúlt év statisztikai adatai alapján tíz megkeresésből 9 esetben eredményesen tudta lezárni az ügyet. Képviselői kérdés érkezett a beszámolóban is olvasható, a Csendes Temető szomszédságában lévő birtokról a sírhelyek közé kóborló és ott károkat okozó állatokról. Ez ügyben talán megoldás lehet a nem régen a temető kerítésétől öt méterre, a gazda birtokán elhelyezett villanypásztor – mondta Mazács Ferenc. A városban, főleg csütörtöki és szombati napokon a piac környékén tapasztalható szabálytalan parkolás és ennek megoldása is szóba került a napirend kapcsán. Ebben a témában polgárőrként a rendőrséggel együttműködve sok alkalommal tett intézkedést a városgazda. Most a hangsúly azon van, hogy ezt megelőzzék, és a szabálytalanul parkolni szándékozó autósokat felszólítják – mondta Mazács Ferenc. Az is felmerült az ülésen, hogy egy fő kevés ezekre a munkákra, többen hatékonyabban tudnák elvégezni a feladatokat. Hagymási Gyula emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb bejelentés, megkeresés a közúttal, járdával, gyomtalanítással, zöld terület elhanyagolásával kapcsolatban érkezett a beszámoló szerint. A képviselő hangsúlyozta, a jövőbeni fejlesztések között ezekre a problémákra kell helyezni a fókuszt és erőforrásokat rendelni a hatékonyabb kezelésre. Szántai László egyetértve a korábbi felvetésekkel úgy fogalmazott, eszköz és rendszer kell a városgazda kezébe. Közhasznú munkások tevékenységére alapozni egy ekkora város üzemeltetését nem lehet. Kapacitást kell biztosítani, és a közterület-felügyeletet is létre kell hozni – tette hozzá. A városgazda ellenőrző funkciót lát el – mondta válaszában Muraközi István. A polgármester szerint a közterület-felügyelet sem megoldás a problémákra, hiszen a munkát nem ők végzik el. A fizikai állományt kell megerősíteni, esetleg gépeket beszerezni. Az ülésen elhangzott kb. 18 millió forintba kerülne a közterület-felügyelet visszaállítása, és ezt az összeget inkább az üzemeltetés oldalára kell elkölteni.  A vita végén abban egyetértettek a jelenlévők, hogy egy olyan rendszert kell kialakítani a jövőben, amely hatékonyan tudja elvégezni ezeket a feladatokat.

Az építési szabályok által előírt számú gépjármű parkolóhelyek - 2005 óta változatlan - megváltási díját a jelenlegi 125.000 Ft-ról 1 millió forintra emelte a képviselő-testület, az indoklás szerint erre azért volt szükség, mert az utóbbi időben egyre több helyen épülnek társasházak, üzletek, ugyanakkor a kiszolgálásukhoz szükséges közterületi parkolók száma alig bővül. Jelenleg ugyanis olcsóbb megváltani egy parkolót, mint megépíteni.

A Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról 37 oldalas dokumentum számolt be a testületnek. Hozzászólásában Hagymási Gyula az elmúlt hetekben tapasztalt nem megfelelő hó eltakarítást vetette fel. Úgy fogalmazott, sok kritika érte a várost és meglátása szerint a Herpály-Team Kft.-vel kötött szerződést - mely a hó eltakarításra, síkosság elenni védelemre vonatkozik -, át kell vizsgálni, mert nem volt megfelelő az elvégzett munka.

Berettyóújfalu, az én városom címmel pályázatot hirdet a város, mellyel a városunkhoz valamilyen módon kötődő magánszemélyeket és közösségeket szólítják meg. A kiírás szerint saját ismeretei, elképzelései és technikai lehetőségei alapján bármilyen módon megjeleníthetik a pályázók a város természeti és épített, valamint kulturális örökségét, turisztikai célpontjait, látványosságait hagyományos vagy újszerű látásmóddal, kreatívan mutathatják meg. Lehetőség nyílik a városképben is helyet kapó új műalkotás létrehozására. A pályázat díjazásához, illetve a pályamunkák megvalósításához költségvetési forrás is rendelkezésre áll. A beérkezett pályamunkák nyilvánosak lesznek, és azokat kiállításon mutatják be. A pályázat eredménye kizárólag közönségszavazással dől el.

Szolgáltató Önkormányzat Díjra pályázik a város. Ezt olyan önkormányzatok nyerhetik el, melyek kötelező, vagy önként vállalt feladataikat szolgáltató szemléletben, példamutató jó gyakorlatok által hajtják végre. Ugyancsak pályázatot nyújt be az önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására, melynek célja az illegális hulladéklerakók felszámolása, a településeken elhagyott hulladék elszállítása és kezelése. Az első körben a Hétvezér utca végén lévő lerakó megszűntetésére kér támogatást a város.

A decemberi testületi ülés napirendjéről visszavont, egy Tóth Árpád utcai ingatlan adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási jogra vonatkozó ügyvédi megkeresés most újra a képviselők előtt volt. A jogi képviselő az adásvétel körülményeit tisztázta, így a tulajdonosok jogszerűen jártak el, amikor az adásvételi szerződés megkötését megelőzően nyilatkozatot kértek az önkormányzattól az elővásárlási jogával kapcsolatban. A képviselők ezt figyelembe véve lemondtak az elővásárlási jogról.

Nyertes az a projekt, melyet a régiók közötti közös, román-magyar programok finanszírozására létrejövő pályázat keretében Margita testvérvárosunkkal közösen nyújtott be az önkormányzat. A tervezett projekt Berettyóújfalu központjában a piac területén valósul meg 930 ezer Euró összköltséggel, 5 %-os önrész mellett. A piac területén kialakítanának egy képzési helyet a hozzá kapcsolódó vizesblokkal, valamint a piac működéséhez szükséges irodák elhelyezésével. Az épületben őstermelőknek és egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyílna lehetőség képzések és előadások megtartására. A képzési hely kiállító helyként is funkcionálna. A projekt részeként megtörténne a kültéri elárusító helyek felújítása.

Gál László képviselői beadványa „2020 Trianon Emlékévvé nyilvánítása Berettyóújfaluban" címmel volt a testület előtt. Az emlékév előkészítése és a programok koordinálása érdekében egy emlékbizottság létrehozását is kérte a képviselő, mely grémium összeállítja az eseményeket és azok költségvetését. Az előterjesztést támogatták a képviselők.

Ugyancsak Gál László képviselő nyújtotta be azt az önálló határozati javaslatot, mely szerint az „önkormányzat által kiépített parkoló, parkolóórákkal ellátott területén” újra kerüljön bevezetésre a fizetős parkolás, és erről 2019. május 31-ig alkosson rendeletet is a testület. A képviselők – a napirend kapcsán – hosszasan tárgyaltak a megnövekedett gépjárművek miatt a belvárosban sokszor kaotikus parkolási helyzetről, de abban az előterjesztő kivételével mindenki egyetértett, hogy semmilyen módon nem a fizető parkolási rendszer újra bevezetése a megoldás a helyzet kezelésére. Az előterjesztést egy igen és tíz nem szavazat mellett elvetette a testület.

Az ülés végén tájékoztatást kaptak a képviselők a téli rezsicsökkentés kapcsán a tüzelőanyag utalványok felhasználásáról. Kovács Lászlóné igazgatási irodavezető elmondta, minden igénylő megkapta a 12 ezer forintról szóló igazolást, amelyet a kereskedőknél válthatnak be.

 

K.Zs.

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap