Oldal nyomtatása

Beszámolók a márciusi képviselő-testületi ülésen

Az elmúlt évről szóló beszámolók, köztük a tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrség 2021-es tevékenysége volt napirenden a márciusi képviselő-testületi ülésen.

 

A város közbiztonsági és közlekedési helyzetéről, az elmúlt évben elvégzett rendőrségi munkáról terjedelmes beszámoló volt a képviselők előtt. A helyi rendőrkapitánysághoz 38 településen 84 ezer lakosságszámú illetékességi területén 60 kilométert meghaladó hosszúságban határszakasz is tartozik. A helyi kapitányságot vezető Dr. Tóth Ferenc alezredes az ülésen grafikonokkal szemléltetve több dologra is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban rendkívüli kihívások mellett kellett dolgozzanak, a pandémia az élet minden területére rányomta a bélyegét, nem volt ez másképp a rendőrség esetében sem. A rendőrkapitány elmondta, a regisztrált bűncselekmények száma Berettyóújfaluban 2021-ben 163 volt, ezzel együtt a nyomozás eredményességi mutatók is folyamatosan javultak: 90,6 % volt az elmúlt évben. Ebben a kategóriában az országos átlag 74,5 %. Hozzátette, az elmúlt években Berettyóújfalu területén egy lefelé tartó görbe mutatja az ismertté vált bűncselekmények számát, és egy felfelé ívelő vonal a nyomozás eredményességét. A rablások tekintetében 9 éve 100 %-os felderítési eredménnyel dolgoznak. Közlekedés-biztonsági szempontból meghatározóak a hazai- és nemzetközi forgalmat lebonyolító tranzit főútvonalak. Az ártándi határátkelő járműforgalma továbbra is nagy, ami jelentős terhet ró a rendőrkapitányság munkájára. A közlekedési balesetek számadataiban jelentős változás nincs az elmúlt években, körülbelül 100 baleset történik, fő okozók továbbra is a személygépkocsi-vezetők (70 %), a legtöbb esetben a sebesség helytelen megválasztása miatt következnek be a balesetek. Képviselői kérdésre szó volt arról is, a rendőrkapitányság kiemelten kezeli a gyalogos átkelőhelyeken történő közlekedési helyzeteket, baleseteket. A beszámoló elfogadását egybehangzó igennel támogatta a testület. A bihari térség mentő tűzvédelmi feladatairól gondoskodó Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elmúlt évben elvégzett munkájáról szóló beszámolót is tárgyalták a napirendek között. A jelentésben olvasható, 2021-ben 531 tűzoltói esemény történt, 162 tűzeset és 263 műszaki mentés. Ezzel kapcsolatban Nagy Tamás tűzoltóparancsnok kiemelte, sokéves tendencia, hogy a tűzesetek száma folyamatosan csökken, a műszaki mentések száma pedig jelentősen megemelkedik. A műszaki mentésekkel kapcsolatban elhangzott, Berettyóújfaluban az elmúlt három évben nagyrészt a nyári viharok miatt került sor beavatkozásra, a műszaki mentések 40 százaléka összesen három nap alatt keletkezett. Nagy Tamás szólt még az elmúlt években folyamatosan emelkedő számú téves jelzésekről is. Egyre több beépített tűzjelző található a működési területükön, és az ezek által leadott téves jelzések a rendszerek nem megfelelő karbantartására vezethetőek vissza. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzjelzők karbantartása a fenntartó vagy a tulajdonos feladata.

A beszámolót valamennyi képviselő elfogadta. A városunkban már 30 éve működő, 72 taggal rendelkező Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület 2021-es működése volt a következő napirend. Mazács Ferenc elnök úgy fogalmazott, az elmúlt években sikerült minden szempontból egy jól működő, felkészültségében és műszaki hátterében is megfelelő polgárőrséget kialakítani. Ezt jelzi, hogy komplex módon tudnak segítséget nyújtani, legyen az mentési, tűz-, vagy katasztrófavédelmi, műszaki, közlekedésbiztonsági feladat.

A képviselők elfogadták a polgárőrség beszámolóját, akárcsak a Berettyó Kulturális Központ múlt évi munkájáról és idei munkatervéről szóló dokumentumot is. Kállai Irén igazgató szóbeli kiegészítésében kiemelte, a központ 2021-es működése sikeres és eredményes volt. A központ 2021-ben 299 eseményen 37 ezer embernek biztosította a kulturális alapszolgáltatáshoz való hozzáférést, és összesen 42 ezer embernek segített a szabadidő hasznos eltöltésében. Az igazgató kiemelte, az elmúlt évben megújult a Parola Pinceklub, az újra megnyitó múzeum kiállításokat épített, revíziót végzett, a könyvtári terek is megújultak, és új eszközöket szereztek be. Ugyancsak 2021-ben bővült a központ a Zsinagóga Kultúrtérrel.

Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a lőtér épületével egybeépített régóta üresen álló szolgálati lakást is a Bihari Lövészklub bérelje a jövőben. Itt terveik szerint az egyre nagyobb számú lövészet iránt érdeklődő fiatal számára alakítanának ki légfegyveres gyakorlópályát.

A gyermekorvosokkal történt egyeztetés szerint a nagyszámú betegforgalom továbbra is indokolja, hogy Dr. Kin Ágnes heti négy órában helyettesítsen a jelenleg betöltetlen gyermekorvosi praxisban. A megbízási szerződést december 31-ig kötik meg.

 

K.Zs.