100 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békeszerződést

A trianoni békeszerződés aláírásának eredeti időpontjában, 16 óra 32 perckor szerte a Kárpát-medencében megszólaltak a templomok harangjai, a nemzeti lobogók félárbócra engedve emlékeztettek a 100 évvel ezelőtti eseményekre.

 

Így történt ez Berettyóújfaluban is, a harangozást követően a Himnusz csendült fel a város főterén kezdődött megemlékezésen.

Muraközi István köszöntőjében azt mondta, elődeink egy vesztes háború, egy felforgató forradalmi időszak és egy nemzetvesztő bolsevik diktatúra után álltak szembe a trianoni döntéssel, de az elcsüggedés helyett a jövőbe kellett tekinteniük. – A gondviselés úgy hozta, hogy a körülményekhez képest egy felfelé ívelő időszak kezdődött el a maradék hazában. Itt, Biharország maradék szegletében – akárcsak más, határmentivé vált térségekben – különösen sok feladat és erőfeszítés várt a polgárokra, valamint az elöljárókra. Hiányos közszolgáltatások, határon túl rekedt megyeszékhely, szétszakított birtokok, családok, barátságok. Néhány év alatt azonban az előretekintés és működőképesség pártján álló vezetőink, élükön Fráter László járási főszolgabíróval, majd a csonka vármegye alispánjával olyan eredményeket értek el, melyek máig meghatározzák Berettyóújfalu, illetve a térség életét – fogalmazott a polgármester. A városvezető említést tett azokról a helyi emlékművekről és épületekről, amelyek a száz évvel ezelőtti történésekre emlékeztetnek. – Az emlékezés és az összetartozásunk megünneplése egyet jelent a Fráter László alispán, személye által pedig valamennyi vármegye és városépítő elődünk előtti tisztelgéssel. Példát mutattak összetartozásból, bölcs előrelátásból, hitből és kitartásból – zárta gondolatait Muraközi István.

A Bajnóca Néptánc Egyesület tagjainak előadásában a helyi gyűjtések alapján Berettyóújfalu környéki népdalokból és táncokból készült összeállítást láthatta a főtérre kilátogató közönség.

Az emléknap az egykori Vármegyeházán folytatódott, ahol Fráter László egykori alispán emléktáblájánál a megemlékezés koszorúit helyezték el.

„Emlékezz és emlékeztess!” – ez a berettyóújfalui Trianon Emlékbizottság jelmondata, amely mindenki számára jelzi, a 100 éve történt eseményeken változtatni nem tudunk, de kötelességünk arról beszélni és emlékezni. Az erre az alkalomra készített „… 100 évvel Trianon után – Él Bihar, élteti szent hite!” című kisfilmet június 4-én mutatták be a művelődési házban. A közel hetven perces dokumentumfilmmel a berettyóújfalui Trianon Emlékbizottság a trianoni döntésnek, és a döntés következményeként kialakuló megváltozott világnak kíván emléket állítani. Török Péter arról beszélt, 100 évvel ezelőtt a magyar nép majdnem eltűnt a történelem süllyesztőjében, megmaradása sok esetben csak a szerencsén múlt. – Trianon óta eltelt száz esztendő, és mégis itt vagyunk Európa közepén, mutatva azt, hogy bármennyire is nehéz az út, amit az Isten nekünk szánt, mi azt bejártuk, talpon maradtunk – tette hozzá a bizottság tagja.

A megemlékezés a művelődési ház udvarán tartott emléktűz-gyújtással ért véget.

 

 

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap