Képviselő-testületi ülés május 16-án

Eredményes az ipari park építése és fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás, gyógypedagógia óvoda létesülhet, 2020 Erdélyi Gábor-emlékév lesz. Döntések a május 16-i képviselő-testületi ülésen.

Az ülés elején Muraközi István tájékoztatta a jelenlévőket a téli rezsicsökkentés helyzetéről. E szerint a 888 beadott kérelmező közül már 812-en át is vették a 12 ezer forintos tüzelőre fordítható utalványt.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elmúlt évi ellátásáról tárgyaltak elsőként. A 60 oldalas dokumentum kitér az önkormányzat által nyújtott ellátásokra, a település demográfiai mutatóira, a gyermekjóléti szolgáltatások módjaira, és a pénzbeli, természetbeni ellátásokra is. Szabóné Kovács Zsuzsa a beszámoló szóbeli kiegészítésében kiemelte, munkatársai az elmúlt évben nagy számban végeztek terepmunkát és járási feladatokat is végeztek. Ilyen speciális szolgáltatások a pszichológiai, családterápiás és jogi tanácsadás. Az intézmény szeptembertől új feladatot kapott: óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet is végez. Gyula Ferencné – elismerve a beszámoló mindenre kiterjedő részletességét – felhívta a figyelmet az abban is szereplő, a növekvő ellátásokkal jelentkező szakember hiányra: pszichológus, fejlesztő- és gyógypedagógus. Az intézményvezető elmondta, a kötelező szakmai létszámokat biztosítja az intézmény, de valóban van olyan terület, ahol több szakemberre lenne szükség.

Új intézmény találhat otthonra a kórház területén lévő, önkormányzati tulajdonú régi kórházi bölcsőde épületében. A legutóbb néhány hónapra a Radnóti utcai óvoda felújítása okán óvodaként működő épületben a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógiai óvodát létesítene. Az erről szóló előterjesztésben leírtak alapján a Református Egyház Zsinata által fenntartott intézmény elhelyezésére megfelelő az épület. A polgármester szólt arról is, a jelen támogató döntést követően az épület használatba adásának feltételeiről, és az erről szóló szerződésről később határoz a testület. Radványi Csaba, a 2000-ben alakult, 470 szakembert foglalkoztató és 17 ezer gyermek ellátását végző Református EGYMI főigazgató-helyettese a napirend kapcsán úgy fogalmazott, a városban létesülő intézményben járási szinten megoldatlan problémákat kezelnek majd. Óvodát és iskolát is fenntartanak, illetve pedagógia szakszolgálatot is működtetnek.  A tervek szerint a helyi intézményük egy korai fejlesztő központból – ahol 0-3 éves korig foglalkoznának a gyermekekkel – és egy erre épülő óvodából állna – mondta a főigazgató-helyettes. A képviselők támogatták a gyógypedagógiai óvoda és központ létesítését. Múzeumfejlesztési pályázatok benyújtásáról is döntöttek. A támogatói forrás a műtárgyak állományvédelmét segítené, és raktári fejlesztéseket tenne lehetővé, illetve egy néprajzi kiállító terem is létrejönne. A két pályázat nyertessége esetén 24 millió forintot fordíthat a múzeum a fejlesztésekre.

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 30. alkalommal szervezi meg az erdélyi Tusnádfürdőn a Bálványosi Szabadegyetemet és Diáktábort. Az alapítvány levélben kereste meg az önkormányzatot, amennyiben támogatásra méltónak találják tevékenységüket, járuljanak hozzá a rendezvények létrehozásához. Szántai László módosító indítványában a 200.000 Ft támogatási összeg helyett – mivel véleménye szerint elsősorban politikai és másodsorban kulturális esemény –, 50.000 forintot javasolt. Muraközi István ezzel nem értett egyet. Úgy fogalmazott a szabadegyetem kulturális és tudományos értékű, és az, hogy politikusok is részt vesznek rajta, nem jelenti azt, hogy politikai rendezvényen lenne. A módosító indítványt nem támogatták, az eredeti indítványt pedig nyolc igen és három tartózkodás mellett elfogadták a képviselők. Pályázik a város a Gyermekkert Tagóvoda épületében működő főzőkonyha fejlesztésére, ez eszközbeszerzést és napelemes rendszer telepítését jelentené. A város önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága meghozta döntését a kiemelt kulturális támogatást igénylő egyesületeket, szervezetek által benyújtott pályázatok ügyében. A képviselő-testület az alapítványok esetében mostani ülésén jóváhagyta a bizottsági ajánlásokat.

Az „Ipari park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása is napirenden volt az ülésen. Hosszas előkészítés után két részre osztva nyílt közbeszerzési eljárást folytattak le. Az északi iparterület kialakítására kettő, a déli iparterület útfejlesztési munkáira három ajánlat érkezett. Érvényes ajánlatot azonban egy vállalkozó nyújtott be, akinek mindkét rész esetében a legalacsonyabb összegű pályázata volt. A Berettyó-Útép Kft. ajánlata összességében 19 millió forinttal meghaladja a rendelkezésre álló forrást. Az előterjesztés szerint viszont az eredményesség megállapítható, ha az önkormányzat vállalja a többletköltségeket. Az ipari parkok fejlesztésével kitűzött célok a legfontosabbak, ez az egyik legnagyobb volumenű pályázata a városnak, ezért támogatni kell – mondta Hagymási Gyula hozzászólva a napirendhez. A képviselő kritikai észrevételeit is megosztotta a testület tagjaival. Meglátása szerint a déli iparterület esetében a költségvetésbe sok egyéb dolog is belefért volna, például a hírközlési hálózat fejlesztése. A képviselő azt mondta, nem minden útszakasz van olyan rossz állapotban, hogy teljes felújításra szoruljon. Mivel egy érvényes árajánlat érkezett – folytatta, ezért nincs összehasonlítási alap, nincs valóságos verseny az árképzésben sem. Muraközi István erre reagálva emlékeztetett, az önkormányzat nyílt eljárást hirdetett, amelyre ennyi ajánlat érkezett. Szántai László elmondta, ebben az ügyben hosszas vita volt több kérdésben is a bizottsági ülésen, azonban támogatja az előterjesztést, mert a projekt stratégiai fontosságú és a város érdeke, hogy elkészüljenek a munkák. Akár a döntés elhalasztása, akár új közbeszerzés kiírása pedig hátráltatná a pályázatot, és lehet magasabb árazású ajánlatok érkeznének – mondta a képviselő.

A képviselő-testület név szerinti szavazással döntött a közbeszerzés eredményéről. Egy tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztés szerinti nyertest.

Márciusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat, a meglévő bölcsőde épületének két csoportszobával és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekből álló bővítésére és eszközök beszerzésére. Most lehetőség nyílt a projekt TOP program keretében történő megvalósítására, mely így már önerőt nem igényel, 100 százalékban támogatott.

Jövőre 1920. március 30-án lesz száz éve, hogy Erdélyi Gábor megszületett. 1953-tól tanított Berettyóújfaluban, 1981-ben vonult nyugdíjba. Nevelőmunkája és sokoldalú iskolán kívüli művészeti és közművelődési tevékenysége révén a város meghatározó személyisége lett. A képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, mely Erdélyi Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából a 2020. évet Erdélyi Gábor-emlékévvé nyilvánítja.

Az ülés végén szó volt a BV. Egészségügyi Központ építése kapcsán az építési terület körbe kerítéséről. A polgármester elmondta, hogy a kivételező ezt vállalta, még a munkák megkezdése előtt elvégzi. Szántai László egy önkormányzati internetes kérdőív kapcsán jegyezte meg, hogy képviselőként ő nem tudott a közvélemény kutatás indításáról. Muraközi István megjegyezte, hogy annak eredményéről tájékoztatja a képviselőket, de az önkormányzatot képviselve, polgármesterként nem minden szerződéskötéshez van szükség képviselő-testületi döntésre.

Nagy László képviselő a Honvéd utcai lakótelep és a kerékpárút közötti járdaszakasz felújítását kérte. A Bessenyei lakótelepnél lévő sövények vágására Szabó Katalin hívta fel a figyelmet. Nagy István a kátyúzási munkákról tett fel kérdést. A városfejlesztési iroda vezetője elmondta, egy-két hónapon belül megtörténnek a javítási munkák.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap