Oldal nyomtatása

Átadták a felújított református iskolát

Ebben az évben is ünnepi istentisztelet keretében nyitották meg a tanévet a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai számára szeptember 2-án. A felújított általános iskola átadására is ezen a napon került sor.

A református templomban megtartott istentiszteleten Dr. Fekete Károly hirdetett igét. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, egy ünnepi napon az igeválasztás nem szabad, hogy akármilyen legyen. – A mai napi ige az Ószövetségből az újjáépítésre utal. Arra a biztató jövőre, ami Isten népének az ígérete – tette hozzá Fekete Károly.

Majláth József református lelkipásztor köszöntőjében a megújult általános iskola mellett a hamarosan megépülő új óvodáról és a jövőre megújuló templomról is szólt. A 2018/2019-es tanévet László Vilmos Csongor szavai nyitották. – Hét év telt el azóta, hogy iskolánk tantestülete a Tiszántúli Református Egyházkerület zászlaja alatt rakta le az új református tanintézmény alapjait. Hirdetve a templom, az iskola, a hitközösség, valamint az egyházi oktatás egységét és jövőjét. A tanintézmény a jövőben is szerves része kell, legyen az egyháznak, gyülekezetnek, mert ahol templom és iskola együtt él, ott a felekezet élete is hosszú távon virágzásnak indul – mondta el a református általános iskola igazgatója. A tanévnyitó beszéd után a diákok és véglegesített pedagógusok fogadalomtétele, valamint a nyakkendők, emléklapok átadása következett. Az eseményt az általános iskola tanulóinak műsora színesítette.

Köszöntőjében Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese kiemelte, a gyermek és adottságai Isten ajándéka. Városunk polgármestere, Muraközi István arról szólt, gyermekeink jövője, tanítása és nevelése számunkra megtartó, értéket és mértéket adó közösség biztosítása. Ez kell, hogy elsődleges célunk legyen és ezt a templomban, illetve az iskolában adhatjuk meg nekik.

A tanévnyitó ünnepi istentisztelet után a megújult református általános iskola átadására került sor. Fekete Károly Isten igéjével adott hálát és kért áldást az intézményre. A felújítás részleteit a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint László Vilmos Csongor ismertette. – A KEHOP pályázati rendszerben kilenc tiszántúli intézményt tudtunk felújítani. A berettyóújfalui intézményre 110 millió forintot nyertünk, de a munka gazdagodott azzal, hogy az iskolának is volt erre a célra fenntartott összege, illetve az egyházkerület is szánt arra, hogy még teljesebb legyen a felújítás. Megtörtént a homlokzat szigetelése és festése, a megújuló energiák bevonása, napelemek telepítése, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, valamint az iskola neve is felkerült az intézmény falára. Az épületen belül az összes tantermünk padlózatát, a villanyvezeték hálózatot, a teljes világítást felújítottuk, a falak festésére is sor került. Elhangzott továbbá, hogy egy 900 négyzetméteres tornaterem építésével kapcsolatban is adtak be pályázatot. Ezzel együtt megvalósulna egy belső udvarrendezés, kb. tíz új tanterem, valamint egy kondipark és játszótér is épülne az iskolához.