Huszonhat napirend az áprilisi testületi ülésen

Az önkormányzati tulajdonú Kft-k beszámolói, a rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem és a polgárőrség elmúlt évben végzett munkájáról szóló előterjesztések, ingatlan vásárlás és pályázatok benyújtása.

 

Többek között ezek voltak napirenden az április 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen.

Egy perces néma felállással emlékeztek meg a testületi ülés elején az április 19-én, életének 89. évében elhunyt Bagossy Sándor ügyvédről.

Az országgyűlési választás jogerős végeredményét is az ülés elején ismertette a választási bizottság elnöke, illetve adta át a mandátumról szóló dokumentumot Vitányi István részére. Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya ismertette, a Hajdú-Bihar megyei 4-es számú egyéni választókerületben a szavazás minden településen zökkenőmentesen, a törvények betartásával zajlott. A választási bizottsághoz bejelentés, kifogás nem érkezett. Az eredmény: a szavazatok 55,09 %-ának megszerzésével Dr. Vitányi István, a Fidesz-KDNP jelöltje szerzett mandátumot. A képviselő köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták és mint fogalmazott, egész Bihar képviselőjeként továbbra is a térség dinamikus fejlődéséért fog dolgozni.

A Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló volt az első tárgyalt napirend. Nagy Tamás tűzoltó alezredes kiegészítésében azt mondta, beszámolójában az elmúlt évben elért eredményeken túl azokra a technikai, anyagi és személyi jellegű fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, amelyek együttesen járultak hozzá az elmúlt év munkájához. A Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának vezetője kiemelte, egy teljesen magyar gyártmányú RÁBA 16-os gépjárművel gazdagodott a tűzoltóság, emellett pedig a humáerőforrás területén is jelentős fejlesztések zajlottak 2017-ben. Nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt időszakban az iparbiztonság szakterületére is – tette hozzá a beszámoló kiegészítéseként Lövei Gábor, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Mint mondta, duplájára emelték a veszélyes áru szállítását végző vállalkozások ellenőrzését.

A város 2017. évi közbiztonságának helyzetéről és az ennek érdekében tett intézkedésekről Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető számolt be. A 37 oldalas dokumentumot képi prezentációval foglalta össze a képviselők számára. Az ismertté vált bűncselekmények elmúlt években tapasztalt dinamikus visszaesése kapcsán a kapitányságvezető úgy fogalmazott, Berettyóújfalu egy szélsőségektől mentes, nyugodt, élhető város közbiztonsági és bűnügyi szempontból. A csökkenő bűncselekményszám mellett az emelkedő nyomozás-eredményességi mutatóra is felhívta a figyelmet Tóth Ferenc, mely az országos átlag (44,3 %) feletti, 66,9 %. A kiskorú eltűnések miatti eljárások számára – mely az elmúlt 7 évben több mint a duplájára, 1054-re emelkedett – kiemelt hangsúlyt fektetett a rendőrkapitány. Ezek az esetek szinte kivétel nélkül lakásotthonokhoz kötődnek – fogalmazott. Ez azonban nagy feladatot ró a rendőrségre, akár napi három bejelentés is kivizsgálásra kerül. A közlekedésbiztonság helyzetéről szólva a kapitány ezúttal is kiemelte, főútjainkon hatalmas forgalom bonyolódik, jól jelzi ezt, hogy majdcsak 2,5 millió gépjármű halad ezeken a szakaszokon. A balesetek számának csökkentéséért pedig minden eszközt bevetnek, hogy kiszűrjék az okozókat.

A 25 éve alakult, önkéntességen alapuló Berettyóújfalui Polgárőrség – mely jogszabályi előírásoknak megfelelve már Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület néven dolgozik – az elmúlt évben új irodába költözött a Kádár utca 12. szám alá – emelte ki hozzászólásában Mazács Ferenc, a polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről szóló napirend kapcsán. 2017-ben az eszközparkot is tudták bővíteni, így szinte mindenre fel vannak készülve autójukban – hangzott el. Egyik fontos tervük továbbra is egy nagyobb kapacitású gépjármű beszerzésé szerepel.

A Herpály-Team Kft. elmúlt évi tevékenységéről szóló napirendjéhez kapcsolódva Bondár Sándor ügyvezető eredményes gazdálkodásról, beruházásokról és csökkenő pénzügyi követelésről tudott beszámolni. A beszámoló mellett a vállalkozás 2018. évre vonatkozó üzleti tervét is – egy tartózkodás mellett – jóváhagyták a jelenlévők.

Ugyancsak ezen az ülésen került sor a Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálására is. Határidőben két pályázat érkezett, melyek közül csak Bondár Sándor pályázata felelt meg a kiírásnak. A titkos szavazáson a jelenlévő képviselők mindegyike támogatta az előterjesztést, mely szerint újabb öt évre bízzák meg a jelenlegi ügyvezetőt a cég irányításával.

 

Jóváhagyták a BERÉPO Nonprofit Kft. múlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét is.

Településrendezési eszközök és településszerkezeti terv módosításáról is döntöttek. Erre részben a „Zöldváros” pályázathoz kapcsolódó fejlesztésekhez, részben napelemes kiserőművek létesítése okán volt szükség. Ingatlantulajdonosok is ilyen irányú kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. A képviselők támogatták a Kodormány városrészen kialakítandó különleges idegenforgalmi övezet kialakítását, itt egy lovascentrum létesülne, illetve a 42-es főút melletti vendéglátó vállalkozások kérését elfogadva más övezetbe sorolással megnövelt beépíthetőségre lesz lehetőség. A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó költségek viselését a kérelmezők vállalták.

Az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok hasznosításáról szóló tájékoztatót is elfogadtak a jelenlévők.

Arról is határoztak a képviselők, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet alapján a címzetes főorvosi cím használatára jogosultak (hivatását 20 éven keresztül folyamatosan gyakorolja) részére díszoklevelet adományoz, melynek átadására a májusi ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. Közművelődési és közgyűjteményi pályázatok benyújtásáról is született döntés. A kultúrházban a színpadi függönyrendszer cseréje, a múzeum esetében a digitális tartalom fejlesztése és két új néprajzi kiállítóterem kialakítása történne meg.

Ingatlan eladás és vétel is szerepelt abban az előterjesztésben, melyet elfogadtak, és amely a jövőben megvalósuló lőtér-fejlesztés miatt szükséges. Az ülésen elhangzott, a telekrendezéssel a megközelíthetőség, az ott lévő ingatlanok tulajdonjogi rendezése is megtörténne és egy későbbi fejlesztési területet is ki lehetne alakítani. Ugyancsak vásárlásra van szükség az „Ipari Park fejlesztése Berettyóújfaluban” című projekt megvalósításához. Itt két telekrészt venne meg az önkormányzat, ennek költségét a pályázat költségvetéséből finanszírozza a város.

Az ülés végén Hagymási Gyula a téli rezsicsökkentés önkormányzatot érintő lebonyolítása után érdeklődött. Kérdése arra vonatkozott, hogy a szilárd tüzelőanyaggal fűtők mellett a távfűtésű lakásokban hogyan fog történni a kifizetés. Muraközi István válaszában azt mondta, a kormányrendeletet követő, a konkrét végrehajtásról szóló rendelet megjelenése után tud érdemi információt adni, melyet természetesen a helyi médiumokban is ismertetnek.

 

K.Zs.

 

Helyi hírek

^ ^ ^
Copyright (c) 2017 - Bihari Hírlap