Page 1 - BihariHirlap_2019_07_julius
P. 1

Újra bajnok az MVFC Az éjszaka, ami más, 7
                        A magyar futsal NB mint a többi

                                   I-es bajnokság idei pá-
                                   ros döntője igazi futsal
                                   ünnep volt. A nézőknek
                                   nem lehetett panaszra
                                   oka, hiszen igazán kiéle-
                                   zett mérkőzéseket láttak.
                                   Öt döntő, három győze-
                                   lemig. A bajnok pedig
                                   az MVFC lett, besöpörve

9 negyedik ilyen címét is.

 Bihari HírlapA Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXIX. évfolyam 7. szám | 2019. július

           Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

 Tizenkilenc napirend a 2          Átvették kulcsaikat az első „fecskék” 4

 júniusi testületi ülésen

A temetkezési vállalat, a városi közala-
pítványok, a Herpály-Team Kft. távhő-
szolgáltatása, a víziközmű szoláltató és
a háziorvosi ügyeleti ellátást nyújtó vál-
lalkozás elmúlt évről szóló beszámolói,
döntések közbeszerzési eljárásokban.
Többek között ezek voltak napirenden a
nyári szünet előtti utolsó ülésen.

Miniszteri elismerés 3
Berettyóújfalunak

3 nap, 70 kilométer 6
gyalogĂşt a katona-
hősökért

               Elkészültek, és már be is költözhetnek azokba a lakásokba, melyeket az „Esély
               otthon” pályázat keretében 100 millió forintból újítottak fel a hiányszakmák-
               ban dolgozó, a városban letelepedni szándékozó fiataloknak Berettyóújfalu-
               ban. A 11 lakás mellett további 100 millió forintra pályázhattak a hiányszak-
               mákban tanulók és dolgozók.

           Keresse a Bihari HĂ­rlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
   1   2   3   4   5   6