Page 1 - BihariHirlap_2018_11_december
P. 1

Új eszközök a Diákolimpián bizo-
                      gyógyításban nyíthattak az úszók

                      Ultrahang és CTG készülé-

                      kekkel, terheléses EKG-val,

                      defibrillátorral, vérvételi

                      centrifugával, illetve egyéb

                      hasznos eszközökkel gaz-

                      dagodott a GrĂłf Tisza Ist-

4                     ván Kórház járóbeteg szak-  16

                      ellátó részlege.

  Bihari HírlapA Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVIII. évfolyam 11. szám | 2018. december

  Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

 Képviselő-testületi 2           Gálaműsorral ünnepelt a Bihar Néptáncegyüttes 5
 ülés november végén

Új képviselő eskütétele, rendeletalko-
tás és módosítás, két új bizottsági elnök
megválasztása, előterjesztés az önkor-
mányzat harmadik negyedévi gazdál-
kodásáról. Üléseztek a képviselők nov-
ember végén.

Könyvbemutató és 8
fotókiállítás

Csillagfényes karácsony 10

                            Nagyszabású gálaműsorral, zsúfolásig megtelt nézőtérrel és az őket
                            megillető vastapssal ünnepelték a Bihar Néptáncegyüttes 45 éves
                            fennállását november 23-án a művelődési ház színháztermében.

              Örömökben gazdag, békés ünnepeket kíván a Berettyó Kulturális Központ!
   1   2   3   4   5   6