Page 1 - BihariHirlap_2018_10_november
P. 1

Emlékezés 1956-ra Majdcsak egy               3
                        Nemzeti ünnepünkön, évszázad

                     október 23-án a hagyo-

                     mányoknak megfelelően

                     ĂĽnnepi istentisztelettel

                     kezdődött a város közös-

                     ségének főhajtása, majd

                     az Oláh Zsigmond utcai

                                       emlékműnél folytatódott

5 a megemlékezés.

Bihari HírlapA Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVIII. évfolyam 10. szám | 2018. november

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

 Ülésezett a képviselő- 2         Negyed évszázad a bihari népművészetért           6
 testĂĽlet

A jelenleg futó önkormányzati pá-
lyázatok projekt-menedzsmentjének
beszámolói, ingatlan értékesítés és
feladat-ellátási szerződés bölcsődei el-
látással kapcsolatban. Többek között
ezekről tárgyaltak a képviselők az ok-
tóber végi ülésen.

III. Kabos Endre 8
– emléknap

XXI. Bihari Számadó 4
Napok

                            25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én alakult a Bihari Népművészeti
                            Egyesület. Az akkor még 22 fővel működő kör ma már 187 taggal büsz-
                            kélkedhet. Az október 8-án megnyílt „Szülőföldünk Biharország”
                            című tárlat idén már bejárta a Hagyományok Házát Budapesten és
                            a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben is bemutatkozott.

                  Keresse a Bihari HĂ­rlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
   1   2   3   4   5   6