Page 1 - BihariHirlap_2018_07_julius
P. 1

Idén is táboroztak Országos Gyorspont
                    Ebben az évben is megrende- Bajnokság           10

                    zésre került a napközi Erzsé-

                    bet-tábor Berettyóújfaluban.

                    Városunkban több száz gyer-

                    mek töltötte a nyári szünet egy

                    részét általános iskolájában,

                    ahol a sport, hagyományőrzés,

                    kézművesség, közösségépítés

                                   témájához kapcsolódó színes

6 programok várták a fiatalokat.

Bihari HírlapA Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVIII. évfolyam 7. szám | 2018. július

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Képviselő-testületi 2         Megnyílt a Bodorka NépmesePont               4
ülés június végén

Közalapítványok beszámolói, igazga-
tói pályázat elbírálása, közbeszerzési
eljárás megindítása és eredményének
megállapítása, valamint ingatlan el-
adásra vonatkozó versenytárgyalás
kiírása. Többek között ezek voltak
napirenden a június 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésen.

Támogatás a civil  3
szervezeteknek

„A kő marad…”    5

               Megnyitotta kapuit a Bodorka NépmesePont városunkban. Az európai
               uniós forrásból megvalósuló pályázati program keretében létrejött intéz-
               mény ünnepélyes megnyitójára június 22-én került sor.

           Keresse a Bihari HĂ­rlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
   1   2   3   4   5   6