Page 1 - 2017-12-01
P. 1

Kék péntek      A gobelinkészítés
                                    sikert Ă©s nyugalmat ad
                      Hatodik alkalommal ren­

                      dezték meg a „Kék péntek”

                      elnevezésű figyelemfelhívó

                      délutánt a Nadányi Zol-

                      tán Művelődési Házban.

                      A november 10-Ă©n megtar-

                      tott esemény a diabétesz

8                     világnaphoz kapcsolódó   8

                      kezdeményezés.

  Bihari HírlapA Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVII. évfolyam 11. szám | 2017. december

  Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

 Képviselő-testületi 2           Az első adventi gyertyagyújtás 6
 ülés november végén

Elfogadott hulladékgazdálkodási szer-
ződés és rendeletmódosítás, újra lesz
helyi járatú autóbusz, tájékoztató a har-
madik negyedév gazdálkodásáról. Ülé-
seztek a képviselők november 30-án.

Hat évtized élményei 6
szĂ­nekben

Adventi kiállítás 6

                       Advent első vasárnapján a Szent István téren fellobbant az első láng a város
                       koszorújának gyertyáján. A tér megtelt ünneplőkkel, akik az adventi fények
                       felkapcsolásának is részesei lehettek, valamint a Bihari Népművészeti Egye-
                       sület alkotóinak munkáját dicsérő jászolt is megtekinthették.

                      Keresse a Bihari HĂ­rlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!
   1   2   3   4   5   6