Page 1 - Bihari HĂ­rlap
P. 1

Katonák a főtéren!          Korszerű ágyak a
                              sebészeti osztályon

           Katonazene, harcászati bemutató,

           modern, illetve korhű fegyverek,

           gépkocsik, művészeti csoportok

           fellépése. Ilyen és ehhez hasonló

           látnivalókat kínált a Berettyóújfa-

           lu főterén megrendezett katonai

10          road-show április 25-én.                 3

  Bihari HírlapA Bere�yó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXVII. évfolyam 5. szám | 2017. május

  Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

 Döntések az áprilisi 2 Így ünnepelt Berettyóújfalu    10
 képviselő-testületi ülésen                 3

Az önkormányzati tulajdonú Kft-k beszá-
molói, alapítványok, egyesületek támo-
gatása, ingatlan vásárlás és pályázatok
benyújtása. Többek között ezek voltak
napirenden az április 27-én megtartott
képviselő-testületi ülésen.

A jĂłl alkalmazott 7
művészet

Energetikai korszerűsítés
a Járási Hivatalban 2

                          Idén is vidáman indult a május 1-je Berettyóújfaluban, hiszen a ha-
                          gyományokhoz híven reggel útnak indult az Ifjúsági Fúvószenekar,
                          hogy a városlakókat élőzenével ébressze. A programok helyszíne ez-
                          úttal is a BUSE pálya volt.

                  A Bere�yó Televízió műsorai: www.bere�yotv.hu
   1   2   3   4   5   6